Centre especialitzat en l’eliminació de polls i llémenes, ubicat a Plaza Lluis Millet Nº11, local-1, 08172, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

¡Help! Piojitos Sant Cugat , el millor servei a la millor zona

Una de les instal·lacions ¡Help! Piojitos amb més projecció gràcies a la seva situació i al bon servei proporcionat pels seus propietaris. Cinquanta metres quadrats situats a peu de carrer que permeten que tingui una visibilitat molt adequada en un espai molt ampli per aplicar els tractaments contra la pediculosi a Sant Cugat.

Fàcil aparcament

Si el desplaçament sol ser un destorb aquí el tens senzill. No només hi ha línies de ferrocarril i autobús (Estació de Sant Cugat del Vallès), sinó que, si vols accedir en cotxe per portar al teu fill o filla per a un tractament contra la pediculosi, pots aparcar a la zona blanca que hi ha als voltants i pàrquing públic de la Plaça Lluís Millet. No hi ha excusa per cuidar al teu petit i evitar-li aquests paràsits tan desagradables que són els polls.

En un entorn amb molt per fer

Aquesta franquícia de ¡Help! Piojitos té, a més, nombrosos establiments voltant que permeten estar entretingut mentre s’efectua el tractament. Cafeteries i una zona comercial permeten als pares i mares passejar durant el temps que dura.

Els clients, provinents no només de Sant Cugat, sinó també de pobles del voltant com Rubí, Cerdanyola o Valldoreix, acaben molt satisfets. El seu principal raó per acudir a una instal·lació de ¡Help! Piojitos? Ho tenen clar: deixar d’utilitzar productes químics que no només són poc eficaços, sinó que també resulten més intrusius en els petits. Els pares i mares valoren, per sobre de tot, la salut dels seus fills, i és aquesta una de les raons més importants per triar una de les instal·lacions de Help! Piojitos.

Un servei d’utilitat pública

A més, en la proximitat hi ha diversos centres educatius (principalment escoles), de manera que aquesta franquícia de ¡Help! Piojitos realitza un servei molt adequat a la comunitat en limitar l’expansió de la plaga quan apareix. No hem d’oblidar que la principal raó de contagi és a través del col·legi, cosa natural si tenim en compte el contacte que hi ha entre els alumnes durant una jornada lectiva. És així que el tractaments contra la pediculosi a Sant Cugat és molt més efectiu i natural que en el passat.

No hem d’oblidar la qualitat del servei i la tranquil·litat amb què els pares es queden després del mateix. Perquè qualsevol problema de pediculosi quedi completament resolt i que no pugui tornar a proliferar.